דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 אמנת השירות

​אמנת שירות – שומרה חברה לביטוח בע"מ


שומרה, כחברת ביטוח איכותית, חדשנית ומצטיינת בתחום מתן השירות בשוק הביטוח במדינת ישראל, מאמינה כי מוטלות עליה החובה והאחריות להעניק למבוטחיה שירות מקצועי, מהיר ואמין.

אמנת שירות זו מהווה כתב התחייבות ותיאום ציפיות מול חברת שומרה למבוטחיה על מנת להגדיר ולספק רמת שירות ברורה ובת מדידה.

התפיסה לפיה נבנתה אמנת השירות, ממקמת את המבוטח במרכז ונגזרת מחזון שירות המכיר בכך שהמערכות, התהליכים והעובדים נועדו להעניק למבוטח את השירות הטוב ביותר, בזמן הקצר ביותר.

עובדינו מתחייבים לייצג את שומרה בצורה המכובדת ביותר, כפי שמתבקש מעובדי חברה שחרתה על דגלה את תחום המצוינות בשירות, תוך שמירה על עקרון הרצף.

מטרתנו הינה העלאת שביעות רצון המבוטחים מהשירות הניתן על ידי החברה.

אמנת השירות גובשה תוך ביצוע תהליך ממושך של פעילות ארגונית אשר נועדה לבסס תפיסת שירות אשר ממוקדת במבוטח, מתוך ההבנה כי תפקידנו הוא מתן מענה לצרכי המבוטחים.


עקרונות השירות אליהם מחויבת החברה בעת מתן שירות למבוטחיה הינם:


מקצועיות, זמינות, אחריות, מתן פתרונות, יעילות


עקרונות אלו יבואו לידי ביטוי במענה אישי ומקצועי, נגישות והבנה של המבוטח תוך שימת דגש לאופי המבוטח ולצרכיו.

על בסיס ערכי שירות אלו אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו כדי לתת מענה מקצועי, אדיב, יעיל ומהיר לכל מבוטח.


שירות איכותי = שירות מקצועי

על מנת לתת למבוטחנו מענה מקצועי אנו מתחייבים להטמיע אמנה זו וערכיה בקרב עובדינו, וכן להכשיר את עובדינו באמצעות השתלמויות, קורסים וימי עיון וזאת על מנת לשמור על רמה מקצועית גבוהה ביותר של העובדים בכל תחומי הפעילות השונים בהם עוסקת החברה במהלך עסקיה הרגיל.

כמו כן, מתחייבת חברתנו לבצע בקרה שוטפת על מערך השירות של החברה כדי לוודא שמירה על רמת שירות גבוהה ועל מקצועיות השירות בקרב עובדי החברה.

שירות איכותי = זמינות

החברה מקדמת באופן מתמיד פיתוח מגוון רחב של ערוצי תקשורת יעילים, זמינים, פשוטים ונוחים בינה לבין מבוטחיה תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.

כחלק מתפיסת שירות זו החברה פועלת למזער ככל שניתן את הצורך של הלקוח להגיע למשרדי החברה על מנת לקבל שירות כלשהו.

פניות בדואר אלקטרוני לממונה על השירות ייענו בהקדם האפשרי – עד 30 ימים מיום קבלת הפנייה ועד לקבלת התשובה הסופית.

באתר זה ניתן למצוא את  פוליסות הביטוח של שומרה, נתונים שונים הנוגעים לפעילות החברה לרבות דוחות כספיים ופרטי נושאי המשרה בה, מידע לגבי מוצריה, מידע לגבי תביעות לרבות טפסים להגשת תביעה, סטאטוס תביעה ודוחות שמאי, ודרכי ההתקשרות עם החברה.

שומרה מתחייבת להיות זמינה למבוטחיה בערוצי תקשורת שונים ומגוונים, ולצורך כך מעמידה שומרה לרשותכם את דרכי ההתקשרות הבאות:


נושא הפניה

המחלקה נותנת השירות

דרכי ההתקשרות של הלקוח

זמני הטיפול

​פניות בנושאים כספיים כגון:

תשלום חוב ובקשות לאישור תשלום/ קבלה/ אישור מס

​גבייה

​באמצעות המרכזייה 03-9258000
או ישירות למוקד 03-9258074 או בפקס 03-9291447

שעות פעילות המוקד: בימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00
ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי

​עד 30 ימים קלנדרים.

היחידה תשיב לפניות במהירות האפשרית ולא יאוחר מזמני התקן תוך קיצור זמני הטיפול במידת האפשר, שלא על חשבון איכות הטיפול.


פניות הקשורות בטיפול בתביעות מבוטחים או צדי ג'

​מחלקת תביעות

​מוקד התביעות 03-9258020

שעות פעילות המוקד:
תביעות רכב מקיף בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00  

תביעות רכב צד ג' בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00 

​עד 30 ימים קלנדרים.

היחידה תשיב לפניות במהירות האפשרית ולא יאוחר מזמני התקן הקבועים בחוזר בירור ויישוב תביעות, תוך קיצור זמני הטיפול במידת האפשר, שלא על חשבון איכות הטיפול.

כל נושא

פניות הציבור 

​באמצעות פקס 03-9251613  או באמצעות דוא"ל pniot@shomera.co.il

שעות פעילות המדור: בימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00   

​​עד 30 ימים קלנדרים.

היחידה תשיב לפניות במהירות האפשרית ולא יאוחר מזמני התקן הקבועים בחוזר בירור ויישוב תביעות, תוך קיצור זמני הטיפול במידת האפשר, שלא על חשבון איכות הטיפול.


דעתכם חשובה לנו

מבוטחי שומרה יכולים להשיג ולהעיר על איכות השירות שניתן להם באמצעות פנייה לממונה על פניות הציבור בחברה
בכתובת: memuna-sherut2@shomera.co.il או באמצעות טופס צור קשר. כל זאת מתוך אמונה שביקורת מביאה לשיפור השירות.

החברה מתחייבת לבדוק, להתייחס ולהשיב לכל אדם הפונה אליה תוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מ- 30 ימים מיום שהתקבלה פנייתו בחברה.