דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 ביטוח ועדי בתים

ביטוח המיועד לביטוח החלקים המשותפים בבית משותף, וכן מבני הדירות.

עיקרי הכיסוי הביטוחי :

  •  כיסוי אש מורחב - כיסוי זה מגן עליך מפני נזקי אש שיגרמו למבנה דירתך או החלקים המשותפים בבניין.

  • כיסוי נזקי טבע - כיסוי זה יכסה אותך מפני נזקים שקרו למבנה דירתך או לחלקים המשותפים של הבניין כתוצאה מנזקי טבע.

  • כיסוי הוצאות בגין הריסה, ניקוי, סיוד - כיסוי זה ידאג שחברתנו תפצה אותך בגין הוצאות שהוצאת בגין נזק טוטאלי לבניין.

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים הינם: