דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 ביטוח חנויות בקניון

פוליסה רחבה המיועדת לביטוח חנויות בקניון. בתעריפים ופרמיות נמוכים המשקפים את רמת הסיכון הנמוכה לסיכון ביטוחי בחנות.

       עיקרי הכיסוי הביטוחי:

  • ביטוח אש למבנה ולתכולה - כיסוי על בסיס כל הסיכונים.
  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - כיסוי לצד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי בו נגרמה פגיעה גופנית, מוות, מחלה או פגישה ברכוש של צד שלישי.
  • ביטוח חבות מעבידים - מכסה נזק גופני פיזי ו/או נפשי שנגרם לעובדי המבוטח במסגרת עבודתו בבית העסק לרבות בדרכו מבית העסק ולבית העסק.

        הרחבות:

  • הוצאות פינוי הריסות - שיפוי בגין הוצאות פינוי הריסות במקרה של נזק למשרד עקב מקרה ביטוח מכוסה.
  • כיסוי לחפצים אישיים ובגדים - של עובדים בעת הימצאם בבית העסק עד לסך 1,000$ לאדם.
  • כיסוי לדיור חליפי - דמי שכירות ששולמו בגין חנות חליפית עקב מקרה ביטוח מכוסה שאירע בבית העסק
  • כיסוי לשכר אדריכלים - תשלום עבור מהנדסים ומודדים אשר הקימו את עסקך מחדש עקב מקרה ביטוח מכוסה.
  • ביטוח נוסף עד 10% מעבר לסכום הביטוח לתכולה - הרחבת סכום הביטוח המצויין ברשימה עד 10% למניעת ביטוח חסר במקרה של נזק.
  • השבה אוטומטית של סכום הביטוח לאחר נזק
  • ביטוח שמשות

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. ט.ל.ח. התנאים המחייבים הם:

תנאי הפוליסה - יולי 2016

תנאי הפוליסה - אפריל 2014

תנאי הפוליסה - ינואר 2003