דלג לתוכן ראשי
עבור לתפריט נושאים
רשימת מקשי קיצור
מפת אתר
צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 ביטוח לבית העסק

פוליסה לביטוח  עסק


עיקרי הכיסוי הביטוחי:

  • ביטוח אש למבנה ולתכולה - כיסוי למבנה בית העסק על בסיס סיכונים מפורטים וכיבוי לתכולה על בסיס כל הסיכונים.
  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - כיסוי לצד שלישי כתוצאה מארוע תאונתי בו נגרמה פגישעה גופנית, מוות, מחלה, או פגישה ברכוש של צד שלישי.
  • ביטוח חבות מעבידים - מכסה נזק גופני, פיזי ו/או נפשי שנגרם לעובדי המבוטח במסגרת עבודתו בבית העסק לרבות בדרכו מבית העסק ולבית העסק.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, ט.ל.ח. התנאים המחייבים הינם:

תנאי הפוליסה - דצמבר 2016

תנאי הפוליסה - ינואר 2016

תנאי הפוליסה - אפריל 2015

תנאי הפוליסה - אפריל 2014

תנאי הפוליסה - יולי 2012

כתבי שירות לעסקים