דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 ביטוח לבית העסק


עיקרי הכיסוי הביטוחי:

  1. ביטוח אש למבנה ולתכולה - כיסוי למבנה בית העסק על בסיס סיכונים מפורטים וכיבוי לתכולה על בסיס כל הסיכונים.
  2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - כיסוי לצד שלישי כתוצאה מארוע תאונתי בו נגרמה פגישעה גופנית, מוות, מחלה, או פגישה ברכוש של צד שלישי.
  3. ביטוח חבות מעבידים - מכסה נזק גופני, פיזי ו/או נפשי שנגרם לעובדי המבוטח במסגרת עבודתו בבית העסק לרבות בדרכו מבית העסק ולבית העסק.


האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, ט.ל.ח. התנאים המחייבים הינם:

תנאי הפוליסה - דצמבר 2016

תנאי הפוליסה - ינואר 2016

תנאי הפוליסה - אפריל 2015

תנאי הפוליסה - אפריל 2014

תנאי הפוליסה - יולי 2012

כתבי שירות לעסקים