דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 ביטוח משרדים

ביטוח המיועד למשרדים קטנים ובינוניים בעלי מאפיינים ייחודיים לסוג זה של סיכון.

גם מוצר זה תומחר על ידינו בתעריפים תחרותיים ביותר.

        עיקרי הכיסוי הביטוחי :

  1. ביטוח אש למבנה ולתכולה - כיסוי על בסיס כל הסיכונים
  2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - כיסוי לצד שלישי כתוצאה מאירוע תאונתי בו נגרמה פגיעה גופנית, מוות, מחלה או פגישה ברכוש של צד שלישי.
  3. ביטוח חבות מעבידים - מכסה נזק גופני פיזי ו/או נפשי שנגרם לעובדי המבוטח במסגרת עבודתו בבית העסק לרבות בדרכו מבית העסק ולבית העסק.

        הרחבות:

  1. ביטוח אבדן הכנסות - שנגרם לבית העסק כתוצאה ממקרה ביטוח מכוסה בפרק האש.
  2. הוצאות פינוי הריסות - שיפוי בגין הוצאות פינוי הריסות במקרה של נזק למשרד עקב מקרה ביטוח מכוסה.
  3. כיסוי לחפצים אישיים ובגדים - של עובדים בעת הימצאם בבית העסק עד לסך 1,000$ לאדם.
  4. תכולת המשרד בעת היותה באופן זמני במקומות אחרים
  5. כיסוי לשכר אדריכלים - מהנדסים ומודדים אשר הקימו את עסקך מחדש עקב מקרה ביטוח מכוסה.
  6. השבה אוטומטית של סכום הביטוח לאחר נזק
  7. ביטוח שמשות

 

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, ט.ל.ח. התנאים המחייבים הינם:

תנאי הפוליסה - אוגוסט 2016

תנאי הפוליסה​ - אפריל 2014

תנאי הפוליסה - מאי 2004