דלג לתוכן ראשי
עבור לתפריט נושאים
רשימת מקשי קיצור
מפת אתר
צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 ביטוח עבודות קבלניות

הפוליסה מכסה נזק שנגרם לעבודות בנייה כגון שיפוץ דירות ומבנים, הקמת מבנים המיועדים למגורים, לסחר או לעבודות הנדסה אזרחית כגון הקמת כבישים, הנחת קווי מים וביוב. 
ביטוח העבודות עצמן הינן על בסיס "כל הסיכונים" ותקופת הביטוח בפוליסה זו כאורך העבודות המבוטחות, עם אפשרות להארכה במקרה הצורך. 


עיקרי הכיסוי הביטוחי:

  • ביטוח העבודות עצמן (ביטוח הרכוש)
  • חבות כלפי צד שלישי - כיסוי בגין נזק רכוש וגוף שייגרם לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודות.
  • חבות מעבידים - כיסוי בגין נזק לעובדים המועסקים בביצוע העבודות.

כמו כן, ניתן לרכוש הרחבות נוספות בהתאם לצרכי המבוטח ו/או לאופי העבודות המבוצעות.

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. ט.ל.ח. התנאים המחייבים הינם:

  תנאי הפוליסה - מהדורת 2002.