דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 בקשה לעיון במידע

בקשה לעיון במאגרי מידע המוחזקים על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ


סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מעגן את זכותו של אדם לעיין במידע אודותיו, המוחזק במאגר מידע.

לפיכך, מצורף "טופס בקשה לעיון במידע" (להלן: "הבקשה"). בהתאם לנוסח המוצע בסעיף 7(א) לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986.

את הבקשה יש למלא במלואה ולשלוח לכתובת: pniot@shomera.co.il  או באמצעות פקס שמספרו: 03-9251613.

ככל שמצוי מידע אודות המבקש במאגרי המידע המוחזקים על ידי שומרה, הוא יימסר לידי המבקש תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה החתומה במשרדי החברה.