דלג לתוכן ראשי
עבור לתפריט נושאים
רשימת מקשי קיצור
מפת אתר
צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 נושאי משרה בתאגיד

שמות חברי הדירקטוריון:
מר מנחם הרפז, יו"ר

מר שי קומפל
מר יהודה בן אסאייג                                                          
מר בר כוכבא  (כוכי) בן גרא - דח"צ
גב' יוכבד (יוכי) דביר - דח"צ
מר חיים שיין
מר יהודה נסרדישי - דח"צ
 

נושאי משרה:

מר דן יצחקי - מנכ"ל
מר שלמה פוקס - סמנכ"ל, מנהל מחוז מרכז
מר שחר בראל - רו"ח, סמנכ"ל כספים
גב' גפן מברך רדעי - עו"ד, סמנכ"ל שירות תביעות
מר ניר הרמתי - סמנכ"ל, אקטואר החברה
גב' שני אלקיים - עו"ד, סמנכ"ל, יועצת משפטית והממונה על האכיפה
מר איל טולדנו - סמנכ"ל, מנהל תחום פרט
מר עופר חן - סמנכ"ל, מנהל מערכות מידע ראשי
גב' עידית קאופמן - סמנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש
גב' יעל ליבוביץ- סמנכ"ל, מנהלת תחום עסקים
גב' סילבי גוגאסיאן - מנהלת ביטוח משנה
גב' שרונה לביא- מנהלת שיווק
מר צחי וארסנו- מנהל מחוז חיפה
מר מאיר איליה - רו"ח, מבקר פנים
גב' רותי יהודיוף כהן - מנהלת סיכונים
גב' נעמה חשמונאי - אקטוארית ביטוח רכב חובה


שמות וועדות הדירקטוריון, חברי הוועדות ותכיפות התכנסותן

ועדת ביקורת (המכהנת גם כוועדת תגמול) - מקיימת 6 ישיבות בשנה:

גב' יוכבד (יוכי) דביר - יו"ר
מר בר כוכבא (כוכי) בן גרא
מר חיים שיין
מר יהודה נסרדישי

ועדת השקעות נוסטרו (אינן תלויות תשואה) - מקיימת 12 ישיבות בשנה:

גב' יוכבד (יוכי) דביר - יו"ר
מר חיים שיין
מר שחר בראל

ועדת מאזן - מקיימת 4 ישיבות בשנה:

מר בר כוכבא (כוכי) בן גרא - יו"ר
גב' יוכבד  (יוכי) דביר
מר מנחם הרפז 
מר שי קומפל
מר יהודה נסרדישי

ועדת  Solvency II - מקיימת כ-2 ישיבות בשנה:

מר יהודה בן אסאייג - יו"ר
גב' יוכבד (יוכי) דביר
מר בר כוכבא (כוכי) בן גרא