דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 נושאי משרה בתאגיד

שמות חברי הדירקטוריון:

 • מר מנחם הרפז, יו"ר
 • מר שי קומפל
 • מר רן קלמי
 • מר בר כוכבא  (כוכי) בן גרא - דח"צ
 • גב' יוכבד (יוכי) דביר - דח"צ
 • מר חיים שיין
 • מר יהודה נסרדישי - דח"צ

נושאי משרה:

 • מר דן יצחקי - מנכ"ל
 • מר שלמה פוקס - סמנכ"ל, מנהל מחוז מרכז
 • מר שחר בראל - רו"ח, סמנכ"ל כספים ומשנה למנכ"ל
 • גב' גפן מברך רדעי - עו"ד, סמנכ"ל שירות תביעות
 • מר ניר הרמתי - סמנכ"ל, אקטואר החברה
 • גב' שני אלקיים - עו"ד, סמנכ"ל, יועצת משפטית והממונה על האכיפה
 • מר איל טולדנו - סמנכ"ל, מנהל תחום פרט
 • מר עופר חן - סמנכ"ל, מנהל מערכות מידע ראשי
 • גב' עידית קאופמן - סמנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש
 • גב' יעל ליבוביץ- סמנכ"ל, מנהלת תחום עסקים
 • גב' סילבי גוגאסיאן - מנהלת ביטוח משנה
 • גב' שרונה לביא- מנהלת שיווק
 • מר צחי וארסנו- מנהל מחוז חיפה
 • מר מאיר איליה - רו"ח, מבקר פנים
 • גב' רותי יהודיוף כהן - מנהלת סיכונים
 • גב' נעמה חשמונאי - אקטוארית ביטוח רכב חובה 

 

 

שמות ועדות הדירקטוריון, חברי הוועדות ותכיפות התכנסותן

ועדת ביקורת (המכהנת גם כוועדת תגמול) - מקיימת 6 ישיבות בשנה:

 

 • גב' יוכבד (יוכי) דביר - יו"ר
 • מר בר כוכבא (כוכי) בן גרא 
 • מר חיים שיין
 • מר יהודה נסרדישי

 


ועדת השקעות נוסטרו (אינן תלויות תשואה) - מקיימת 12 ישיבות בשנה:

 

 • גב' יוכבד (יוכי) דביר - יו"ר
 • מר חיים שיין 
 • מר שחר בראל

 

 

ועדת מאזן - מקיימת 4 ישיבות בשנה:

 

 • מר בר כוכבא (כוכי) בן גרא - יו"ר
 • גב' יוכבד  (יוכי) דביר
 • מר מנחם הרפז
 • מר שי קומפל
 • מר יהודה נסרדישי

 


ועדת  Solvency II וניהול סיכונים - מקיימת כ-2 ישיבות בשנה:

 • מר מנחם הרפז - יו"ר
 • גב' יוכבד (יוכי) דביר
 • מר בר כוכבא (כוכי) בן גרא