דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 הונאות בביטוח

בעקבות התופעה של הונאות בביטוח, יזם המפקח על הביטוח, בשיתוף משרד התחבורה והמשפטים, חקיקה אשר אפשרה הקמת מאגר מידע מרכזי לאיתור חשד להונאות בתביעות ביטוח חובה. חברתנו, כמו כל חברות הביטוח האחרות בארץ, משתתפת בדיווח למאגר זה. חלק מהמאגר מהווה גם פניות ישירות של הציבור בדבר חשד להונאה.
באפשרותך למסור מידע בקו האדום​:

הקו האדום – מסירת מידע הנוגע לחשד להונאה בתביעת ביטוח חובה

למסירת מידע ביחס לפעילות חשודה הנוגעת לתאונות דרכים / תביעות ביטוח חובה, ניתן לפנות טלפונית למספר: 1-800-20-10-30 או באימייל לכתובת RedLine@ISOClaimsearch.co.il .

"הקו האדום" מאפשר לציבור למסור מידע שיסייע בגילוי עבריינים ובמניעת הונאות ביטוחיות. 
לידיעתך, ניתן למסור את המידע מבלי להזדהות! עם זאת, ברצוננו להדגיש כי הזדהותך וכל מידע שתמסור או מידע המתאר את הקשר שלך למקרה, יסייע לנו רבות באימות המידע ומניעת ההונאה. בשל הצורך בחקירה ופענוח ההונאות, תיתכן אפשרות כי המידע שתמסור יועבר לידי משטרת ישראל וכן לרשויות אכיפת חוק נוספות. עקב ההשלכות האפשריות הצפויות בהתאם למידע אותו הינך מוסר, אנא וודא כי המידע אותו הנך מוסר הינו אמין. בכפוף לאמור לעיל הרינו להודיעך כי המידע שתמסור יישמר בסודיות מוחלטת!

לתשומת ליבך - בעצם מסירת המידע הנך מביע את הסכמתך לאמור בהודעה זו.