דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 היסטוריה

החברה נוסדה ב-1943, והנה אחת החברות הוותיקות בענף הביטוח בישראל.
משנותיה הראשונות ועד ראשית שנות התשעים פעלה החברה בתחום ביטוחי השמשות במגזר העסקי.

ב-1986 נרכשה החברה (שכבר הספיקה עד אז לעברת את שמה מ-"פלגלס"  ל-"שומרה") על ידי קבוצת הביטוח סיני, והפכה לחברת בת של החברה הציבורית  "סיני החזקות ביטוח בע"מ" .
הרכישה הביאה לגידול ניכר בהיקף הפעילות של שומרה. בשנות התשעים נכנסה החברה לתחום השמשות בכלי רכב, ותחום זה הגביר עוד יותר את מכירות החברה ואת רווחיותה.

בין השנים 1998 – 2002  החלה החברה להרחיב בהדרגה את רישיון המבטח שלה לשאר ענפי הביטוח הכללי, ולפעול באופן של "ביטוח משותף" עם חברות ביטוח מקומיות (מנורה, אריה  והדר מקבוצת הפניקס).

ב-2002 הושלם רישיון המבטח שהעניק משרד האוצר לשומרה. מאז זוהי חברת ביטוח הפועלת באופן עצמאי ומלא בכל ענפי הביטוח הכללי, באמצעות סוכני ביטוח מובחרים.

בשנת 2001 רכשה החברה את הבעלות בחברת  "סיני סוכנות לביטוח בע"מ"  במסגרת ארגון מחדש בתוך קבוצת הביטוח סיני. סוכנות הביטוח סיני היא סוכנות הביטוח הרביעית בגודלה בישראל. היא הוקמה ב-1982 על ידי מר בן ציון וינשטוק, והיא פועלת כסוכנות חיתום (ברוקר) בשם מבטחים ישראלים וזרים.
רכישה זו הפכה את סוכנות הביטוח סיני מחברה אחות של שומרה לחברת בת שלה, בבעלות מלאה של שומרה.
חברת בת נוספת, אף היא בבעלותה המלאה של שומרה, היא "שומרה נדל"ן בע"מ",  המחזיקה נכסי נדל"ן מניב.

בדצמבר 2007 עברו מניותיהן של שומרה ושל חברות הבת שלה לבעלותה של  "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ" – חברת בת של החברה הציבורית "מנורה מבטחים החזקות בע"מ". "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ" רכשה את שומרה מידי "סיני החזקות ביטוח בע"מ" (אשר שינתה בינתיים את שמה ל"קבוצת שחר חדש בע"מ).
רכישה זו והפעלתה של שומרה כחברת בת עצמאית בקבוצת מנורה היוו הבעת אמון וחיזוק להנהלת שומרה, לסוכניה ולעובדיה. במסגרת עסקה זו הועברו גם מניותיה של הסוכנות "מורשי חיתום" לחברה. בארבעה בינואר 2011 רכשה הסוכנות את פעילות הסוכנות "ארנון את וינשטוק", ובעקבות זאת שינתה את שמה ל"ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח (1989) בע"מ".


באחד בפברואר 2013 הועברו מניותיה של שומרה לבעלותה של "מנורה מבטחים החזקות בע"מ", ובכך הפכה שומרה לחברה אחות של החברות: "מנורה מבטחים ביטוח", "מנורה מבטחים פיננסים" ו"מנורה מבטחים פנסיה", וכאמור –  לחברת בת של "מנורה מבטחים החזקות בע"מ".
גם בצעד זה הביעה הקבוצה אמון בשומרה, והוסיפה לחזק את עצמאותה של שומרה בקבוצת מנורה.