דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 הרכב נגנב

הליך בירור וישוב תביעה והנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש

במקרה של גניבת רכבך צור קשר מיידי עם סוכן הביטוח אשר באמצעותו רכשת את פוליסת הביטוח או עם מוקד שירות תביעות מקיף של שומרה, אנו ננחה אותך כיצד עליך לנהוג בהתאם לנסיבות המקרה. לנוחותך להלן הסבר כללי על הליך בירור ויישוב התביעה.

דיווח למשטרה

מיד עם היוודע מקרה הגניבה דווח למשטרה.

הגשת תביעה

בשלב ראשון עליך להגיש תביעה מסודרת בכתב על גבי ""טופס תביעה במקרה ביטוח לרכב" המופיע באתר האינטרנט של החברה. הליך בירור תביעתך יתחיל רק לאחר קבלת טופס תביעה חתום בחברתנו.

המצאת אסמכתאות ומסמכים

עם קבלת טופס התביעה נשלח לך מכתב המפרט את המסמכים הדרושים לצורך טיפול בתביעה. להלן רשימה כללית של מסמכים הדרושים בדרך כלל לצורך טיפול בתביעה בגין גניבת רכב:

  • אישור משטרה
  • רישיון רכב
  • יפוי כח להעברת בעלות ברכב
  • צילום תעודת זהות של בעל הרכב
  • טופס הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי
  • מפתחות הרכב ושלטים

במידה והרכב מעוקל, עליך לדאוג להסרת העיקולים ולהעביר אלינו רישיון רכב נקי מעיקולים.
במידה והרכב משועבד ו/או הפוליסה משועבדת עליך למלא את טופס הסרת שיעבוד ולהחתים את המשעבד. טופס מתאים ישלח אליך במידת הצורך.

בירור התביעה

במידת הצורך, נמנה חוקר או מומחה לצורך בדיקת נסיבות האירוע. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך.
אם רכבך נמצא, אנא הודע על כך מיד למחלקת שירות תביעות ולסוכן הביטוח שלך.
 
הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו
לאחר סיום בדיקת הזכאות לתשלום תגמולי ביטוח, נשלח אליך הודעת תשלום או הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה. במידה והבירור יתארך מעבר ל-30 יום, או שיידרשו מסמכים נוספים, נודיע לך על כך. אם יהיו לך השגות, תוכל להפנותן אלינו בכתב. תשובתנו תישלח תוך 30 יום מיום קבלת פנייתך.
 
הפיצוי יחושב בהתאם לשווי הרכב ביום הגנבה על פי מחירון לוי יצחק, לרבות התוספות וההפחתות הקבועות במחירון, ובהתאם למצבו של הרכב בפועל. כמו כן, תקבל פיצוי בגין אמצעי מיגון שהותקנו ברכב על פי דרישתנו, אביזרים המותקנים ברכב מכוח דין ו/או אביזרים שצוינו ובוטחו במפורש בפוליסה. הכל בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף לכל דין.
 
אם נשאת בהוצאות שונות לשם הקטנת הנזק, עליך להעביר אסמכתאות לכך לשם בדיקת זכאותך לתשלום בגינן.
 
תשלום התביעה יבוצע בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שאותו תציין בטופס בקשה להעברה בנקאית או בהמחאה שתשלח אליך באמצעות הסוכן. 

התיישנות

על פי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תקופת התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר קרות מקרה הביטוח, בכפוף לדין. אין בהגשת דרישה לחברתנו כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות, אלא רק בהגשת תביעה לבית המשפט. מועד האירוע המצויין לעיל הנו על פי הידוע לנו במועד מכתב זה.

מסירת הודעות

אם תבחר לפנות אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך, אנו נכבד את בחירתך ונשלח הודעות הקשורות לבירור התביעה אל הסוכן. הנך רשאי בכל עת להודיענו אחרת ואנו נפעל על פי הנחייתך.

אין בהסבר זה משום ייעוץ משפטי או אחר. אנו ממליצים לך להיוועץ עם מומחה, ככל שנדרש.

 

לנוחותך - מנגנון on line לבירור מצב תביעה!