דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 תאונות אישיות

ביטוח לכיסוי תאונות הגורמות לפגיעה גופנית ובשל כך למוות או לנכות צמיתה או לאי כושר עבודה:

  1.  כיסוי למקרה מוות - עד לתקרת סכום הביטוח שנקבע בפוליסה.
  2.  כיסוי למקרי נכות - עד לתקרת סכום הביטוח ובאופן יחסי לאחוז הנכות שנגרם.
  3.  פיצוי בגין אובדן כושר עבודה - הפיצוי הינו בהתאם לפיצוי השבועי שנקבע מראש ועד שנתיים ימים.

ניתן לרכוש את הפוליסה גם כתוספת של פרק בפוליסת בית העסק שלנו.

 האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. ט.ל.ח. התנאים המחייבים הם -

תנאי הפוליסה - מהדורת דצמבר 2014

תנאי הפוליסה - מהדורת דצמבר 2007

תנאי הפוליסה - מהדורת ינואר   2002