דלג לתוכן ראשי
עבור לתפריט נושאים
רשימת מקשי קיצור
מפת אתר
צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 נגישות

שומרה חברה לביטוח בע"מ משקיעה מאמץ ומשאבים על מנת לספק ללקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי.

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח- 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ביצענו סקירה מקיפה של כל
 
יחידות השירות על מנת לוודא עמידה בתקנים ועל מנת לבחון האם מתאפשרת בהן גישה מלאה לכל אדם.
 
כחלק מהיערכות החברה להנגשת השירות ללקוחות עם מוגבלות, בוצעו התאמות הנגישות הבאות במשרדינו:
 
  • כל עובדי החברה עודכנו בעקרונות החקיקה ובהנגשת החברה
  • מונו רכזי נגישות העוברים הכשרה ייעודית בנושא ואחראים לשירות בחברה בכל הקשור לנושא הנגישות 
  • החברה מבצעת בימים אלה היערכות להכשרת המבנים על מנת להנגישם ללקוחות בעלי מוגבלויות 
  • החברה נערכת להכשרת עובדים למתן שירות לבעלי צרכים מיוחדים
  • במידת הצורך תינתן עזרה במילוי טפסים בכתב, בהקלדה, או במסך מגע ככל שנתבקש
  • ניתן לאפשר להסתייע בחיית שירות ו/או במלווה לצורך קבלת השירות
  • עובדי החברה קיבלו הנחייה לתת עדיפות בקבלת הקהל לאנשים עם מוגבלות או למלוויהם
  • ניתן לקבל שירות ו/או מידע על השירות באחד ממגוון אמצעים אפשריים כגון: טלפון, פקסימיליה, מסרון, דואר, 

           דואר אלקטרוני, או אמצעי דיגיטלי אחר

  • האמצעי ייקבע בהתאם לאופי השירות ובהתאם לאמצעים המצויים בידינו
 
   שומרה חברה לביטוח בע"מ תמשיך ותפעל לשיפור נגישות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה.
 
 
   למידע נוסף בנושא ניתן לפנות לרכזי הנגישות בחברתנו – מאור דן ואיציק דודסון.
   דואר
רח' הסיבים 23, פתח תקווה
   דואר אלקטרוני