דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 נגישות

שומרה חברה לביטוח בע"מ משקיעה מאמץ ומשאבים על מנת לספק ללקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח- 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ביצענו סקירה מקיפה של כל  יחידות השירות, על מנת לוודא עמידה בתקנים ועל מנת לבחון האם מתאפשרת בהן גישה מלאה לכל אדם. 

כחלק מהיערכות החברה להנגשת השירות ללקוחות עם מוגבלות, בוצעו התאמות הנגישות הבאות במשרדינו:
  • כל עובדי החברה מעודכנים בעקרונות חקיקת הנגישות ובאופן הנגשת החברה.
  • מונו רכזי נגישות העוברים הכשרה ייעודית בנושא ואחראים לשירות בחברה בכל הקשור לנושא הנגישות.  
  • החברה הכשירה את המבנים במטרה להנגישם ללקוחות בעלי מוגבלויות. 
  • החברה הכשירה עובדים למתן שירות לבעלי צרכים מיוחדים.
  • במידת הצורך תינתן עזרה במילוי טפסים בכתב, בהקלדה, או במסך מגע ככל שנתבקש.
  • ניתן לאפשר להסתייע בחיית שירות ו/או במלווה לצורך קבלת השירות.
  • עובדי החברה קיבלו הנחייה לתת עדיפות בקבלת הקהל לאנשים עם מוגבלות או למלוויהם.
  • ניתן לקבל שירות ו/או מידע על השירות באחד ממגוון אמצעים אפשריים כגון: טלפון, פקסימיליה, מסרון, דואר, דואר אלקטרוני, או אמצעי דיגיטלי אחר.
  • אמצעי ההנגשה המבוקש, ייקבע בהתאם לאופי השירות הניתן ובהתאם לאמצעים המצויים בידינו.
 
שומרה חברה לביטוח בע"מ תמשיך ותפעל לשיפור נגישות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה.
לעיון בהצהרת הנגישות של שומרה 
 
 
למידע נוסף בנושא ניתן לפנות לרכזי הנגישות בחברתנו – מאור דן ואיציק דודסון.

מען למכתבים - רח' הסיבים 23, פתח תקווה
דואר אלקטרוני - negishut@shomera.co.il
טלפון -03-9251115