דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 נזקי אש / שריפה

​התקשר/י לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת הפוליסה, או אלינו למחלקת תביעות - 9258000 -03 כדי להודיע על הנזק וכדי לקבל הנחיות לגבי משלוח שמאי להערכת הנזק במידת הצורך.

בכל מקרה עליך למלא במקביל גם  טופס הודעה על תביעת רכוש ולהעבירו אלינו באמצעות סוכנך.

סיום התהליך:
ברוב המקרים, יהיה צורך בביקור של שמאי להערכת הנזק. סוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת הפוליסה או מחלקת התביעות, יתאמו את ביקור השמאי. לאחר שנקבל את טופס ההודעה על תביעת רכוש, את דו"ח השמאי ומסמכים נוספים אם נדרשו, נבדוק את זכאותך על פי תנאי הפוליסה. בחלק מהמקרים ייתכן שנצטרך לבדוק מספר פרטים או לבקש ממך מסמכים נוספים כדי לטפל בתביעתך. במקרים אלה אנו נפנה אליך באמצעות סוכנך לצורך קבלת המבוקש. אם לאחר הבדיקה יתברר שהנך זכאי/ת לתגמולי הביטוח, תפוצה/י על פי דו"ח שמאי, במידה ויש ובכפוף לתנאי הפוליסה. ההמחאה תשלח אליך באמצעות סוכן הביטח שלך, לפי כתובתך המצויה בידנו, תוך זמן סביר מהמועד בו נקבל את כל המסמכים הדרושים לברור והוכחת התביעה.