דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 צירוף לביטוח

חוזר צירוף לביטוח מסדיר את התנהלות חברות הביטוח וסוכני הביטוח בעת צירוף לביטוח.

החוזר חל על ביטוחי תאונות אישיות ובביטוחי דירות בהם קיים שיעבוד חלות הוראות הביטול בלבד.


סעיף 8 לחוזר "השוואה וביטול של פוליסה מקורית" קובע כי חברת הביטוח תאפשר לקבל מידע ולבטל פוליסות באמצעות שליחת נספחים רלוונטיים לכתובת מייל ייעודי:

  1. לצורך קבלת מידע, יש להעביר את נספח ב' לחוזר צירוף לביטוח -  טופס "ייפוי כוח מאת המועמד לביטוח" . לכתובת המייל  zeruf@shomera.co.il

      2.  לצורך ביטול פוליסה, יש להעביר את נספח ג' לחוזר צירוף לביטוח- טופס "הודעת ביטול" לכתובת המייל bitul@shomera.co.il