דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 קבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ

בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה:

 

בעלת השליטה בחברה הינה החברה מנורה מבטחים החזקות בע"מ המחזיקה

100% ממניות החברה.

תרשים מבנה החזקות החברה אליה משתייך הגוף המוסדי

פרסומים לציבור של חברת האם הנוגעים לחברה