דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 שמירת פרטיות ואבטחה


מדיניות האינטרנט של "שומרה" בנוגע לשמירה על מאגרי מידע אישי ופרטיות הלקוח.

ב"שומרה" מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה.
במיוחד, חוששים המבקרים והמשתמשים באתר מאיסוף מידע אודותם, דרך איסופו והשימוש הנעשה בו. 
המידע המובא להלן מיועד לסייע למבקר ולמשתמש באתר זה להבין את מדיניות השמירה על מאגרי מידע ופרטיות של "שומרה".
 

איסוף מידע והשימוש בו

"שומרה" אוספת מידע לגבי המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים ש"שומרה" מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים עי" "שומרה"- מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.
 

מידע כללי על המבקרים באתר

"שומרה" אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון - מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר.
יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.
 

מידע אישי

"שומרה" אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר:
המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור ל"שומרה"; או שהמידע דרוש לשם עריכת הסכם מחייב, כגון פוליסת ביטוח, בין "שומרה" לבין המבקר באתר, או לשם בירור פרטים ו/או מידע נוסף עפ"י בקשתו של המבקר לפני כניסתו להסכם מחייב עם "שומרה"; או שהחברה עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי.

המידע האישי הנאסף ע"י "שומרה" משומש ע"י המחלקות השונות והמחלקות העסקיות הרלוונטיות על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות ההברה או המידע השונות של המבקרים באתר.
 

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.