דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט של שומרה חברה לבטוח בע"מ

שומרה חברה לבטוח בע"מ (להלן: "שומרה") מאשרת לך גישה לאתר האינטרנט שלה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

  1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של "שומרה".

  2. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של "שומרה" ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין   בסימנים אלה. 

  3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם נכון לרגע זה. 

  4. ייאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.  

  5. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות ש"שומרה" עושה ככל אשר לאל ידה למנוע זאת. "שומרה" לא תהיה  אחראית לנזק שיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.  

  6. "שומרה" אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. 

  7. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י "שומרה", אלא בידי גורמים אחרים. אין ל"שומרה" שליטה על אתרים אלה, ואין "שומרה" נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.  

  8. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, ו"שומרה" פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.  

  9. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל. תשומת לב לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן עליך לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליך אתה זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.