דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 צפייה בדו"ח שמאי


מבוטח יקר,


באפשרותך לצפות באומדן הנזק הראשוני (הצעת תיקון) ודו"ח הנזק הסופי (שומה) אשר נערכו ע"י שמאי לפי בחירתך, כפי שהתקבלו במחשב שומרה ישירות מהשמאי.
עדכניות המידע בהתאם למופיע במחשבי החברה.
 

לנוחותך - לצפייה בדו"ח השמאי   (למבוטחי שומרה בלבד)

 

לתשומת ליבך, בהתאם להנחיות משרד האוצר - אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, הנך רשאי לערער על הצעת התיקון או על השומה של שמאי החוץ, ובלבד שתציג הצעת תיקון נגדית ותודיע על רצונך לערער לפני תיקון הרכב, או תציג שומה נגדית לא יאוחר משבוע לאחר שנמסרה לך השומה של שמאי החוץ.
אם טרם בחרת שמאי - לחץ כאן לקבלת הסבר ולרשימת שמאי החוץ.

לאחר קבלת דו"ח הנזק הסופי, וקבלת מלוא האסמכתאות והמידע הדרוש, נפעל לתשלום התביעה בהתאם לתנאי הפוליסה, תוך 14 יום.

לבירורים אנא פנה למוקד תביעות מקיף.